Säkerhet genom vårt serviceteam

En balanseringsmaskin eller ett diagnossystem är en intelligent kombination av perfekt mekanik, exakt mätteknik och funktionell programvara. Därför måste man känna till dess inre mycket exakt, om man vill underhålla det snabbt, kompetent och till låg kostnad. Våra serviceexperter känner till alla finesser inom balanserings- och diagnostekniken från Schenck. Erfarenhet och rutin, kunskap och regelbunden vidareutbildning på moderföretaget är självklart för våra medarbetare. Endast på detta sätt kan man behärska den snabba utvecklingen, speciellt inom modern teknologi, på ett säkert sätt.

Över 200 servicemedarbetare står till förfogande världen över för professionell skötsel. Även i Sverige är ett professionellt team i närheten, för att vara snabbt på plats när det brådskar.

Vår service på ett ögonkast

  • Snabbt kompetent underhåll.
  • Tjänster till låg kostnad.
  • Avhjälp av fel utan omvägar.
  • Reservdelshållning över många år.
  • Rådgivning och hjälp vid alla balanseringsfrågor.
  • Välutbildade medarbetare, på aktuell kunskapsnivå.