Seminarier

Vårt seminarieprogram – Det finns alltid något att lära

Vetskapen i samband med balanserings- och diagnosteknik är i praktiken endast svagt utbredd. Man lär sig det inte under utbildningen, sällan på fack- eller högskolan, kanske från en arbetskamrat eller genom självstudier. Men det är ingen ordentlig bas för praktiken. Luckan sluts av vårt seminarieprogram för balanseringsteknik från balanseringens teori till praktisk användning på företaget. För universell användning bort till lösning av mycket speciella uppgifter.

Från proffs för proffs – alltid ett gott råd
De som leder våra seminarier är erfarna "balanseringsproffs". De har samlat mycket erfarenhet kring balansering i praktiken, som de nu lämnar vidare till er. För speciella teman inom balanserings- och diagnostekniken anlitas dessutom specialister från Schenck RoTec, som förmedlar vetskap och svarar på alla frågor – även gällande ert individuella problem.

Programmet för specialister
I Darmstadt äger seminarier rum för många andra teman, som ni kan boka över oss eller direkt i Darmstadt. Naturligtvis informerar vi gärna också på telefon om utbildningsmöjligheter. Vi erbjuder individuella kurser på ert företag, på er balanseringsmaskin eller specialseminarier i Darmstadt.