Balanseringsservice i er närhet

Har ni problem med era rotorer? Tidsprogrammet är pressat, kvaliteten måste förbättras och ni har ingen lämplig balanseringsmaskin. Våra välutbildade medarbetare har erfarenhet av att balansera alla slags rotorer lönsamt och exakt. Även svåra problemfall är rutin för oss och löses. Vår balanseringsservice erbjuder:

  • Balansering av cylinder- och skivformiga rotorer upp till en vikt på 20.000 kg på modernaste balanseringsmaskiner.
  • Balansering av elastiska rotorer vid eller nära driftsvarvtal med datorunderstödda processer.
  • Finbalansering med högsta kvalitetssteg.
  • Balansering av enstaka delar, prototyper och serier.
  • Efterkontroll av masterkroppar (mätmetoder enligt DIN EN ISO 9001) och utfärdande av ett avsyningsprovintyg enligt DIN EN 10204.
  • Beräkning av momentet hos turbin- och maskinskovlar upp till 2 kgm.
  • Centrifugering av rotorer upp till en vikt på 400 kg vid varvtal upp till 63.000 min -1.
  • Rådgivning vid balanseringstekniska frågor, uthyrning av balanseringsmaskiner.