Schenck

Schenck - hela världen av balansering

En tandläkares borr, en vevaxel en kraftverksturbin - om den roterar måste den balanseras. Schenck erbjuder det kompletta sortimentet för alla roterande och oscillerande komponenter och enheter: Portföljen sträcker sig från miniatyrmotorer som väger bara några gram, upp till en 400 ton ångturbiner med ångturbiner.
Vi levererar lösningar för alla typer av olika branscher, t.ex. fordons-, el-, flyg- och rymdindustrin, turbomaskiner och maskinteknik. Ett internationellt team bestående av mer än 900 kvalificerade medarbetare tar fram lösningar för forskning, utveckling, produktion, underhåll och kvalitetskontroll.

Schenck-RoTec Website