Virio 15 - Snabb integration av kompakt precision

Vertikala balanseringsmaskiner är den idealiska lösningen för att balansera skiv- och skålformade rotorer som svänghjul, pumpimpeller, fläktar och växellådskomponenter. Eftersom alla arbetsstyckesspecifika klämadapter är fixerade direkt på spindeln kan användaren montera och klämma fast sina testprov, snabbt och bekvämt. Den kompakta Virio 15 från Schenck RoTec är för närvarande riktmärket för rotorer som väger högst 15 kg med en diameter på upp till 400 mm.

Testingenjörer och kvalitetssäkringspersonal i MRO-verkstäder, som ofta måste balansera mindre rotorer med en maxvikt på 15 kg och en maximal diameter på 400 mm, bör definitivt titta närmare på Virio  15 av Schenck Rotec. Varför? Eftersom denna kompakta vertikala balanseringsmaskin ger dig en utrymmesbesparande helhetslösning som är oöverträffad vad gäller mätnoggrannhet, effektivitet,  ergonomi  och säkerhet. Den Darmstadt-baserade maskintillverkaren erbjuder  Virio  15 med antingen GRUNDmätenheten CAB 820 eller CAB 920  SmartTouch  mätenhet med hög precision.  Virio  15 kan användas för att balansera svänghjul, pumpimpeller, fläktar, växellådskomponenter och många andra skiv- eller skålformade rotorer i ett eller två plan. Minsta möjliga återstående obalans är 0,5  gmm/kg per plan – detta värde representerar en extremt hög mätnoggrannhetsgrad.

Säker fristående design och enkel åtkomst
  Virio  15 av Schenck RoTec är utformad som en lätt flyttbar "krankrok" maskin med en vibrationsreducerande maskinram tillverkad av gjuten mineral. Den har en skyddande svepning i enlighet med ISO 21940-23 klass C (skydd mot flygande delar) och en praktisk behållare för förvaring av fastspänningsanordningarna. Mätenhetens  colour  stora färgdisplay ligger inom användarens synfält och underlättar enkel inmatning av alla viktiga data via en pekskärm. Som brukligt är för Schenck RoTec är det visuella konceptet för driftprogramvaran uppbyggt på ett logiskt sätt och vägleder användaren på ett säkert sätt genom balanseringsprocessen med hjälp av stora visningsfält och tydligt symbolspråk.

Redo för Smart Factory
Balanseringsmaskinen Schenck RoTec Virio15 kan tas i drift snabbt. Den är klar för användning direkt efter  uppackningen, och kan enkelt integreras i produktionskontrollsystem eller IT-nätverk. De två CAB-mätenheterna ger de nödvändiga förutsättningarna för att tillgodose varje användar behov med avseende  på flexibilitet och  specialanpassning. Även de som krävs för att  förverkliga Smart Factory scenarier. Permanent kalibrering enligt ISO-standarden gör ytterligare rotorspecifika kalibreringskörningar överflödiga för  Virio  15 och ger avsevärda tidsbesparingar under balanseringen.

Hög tillgänglighet
Som är fallet för alla Schenck RoTec-balanseringsmaskiner är  Virio  15 integrerad i det omfattande service- och supportsystem som det Darmstadt-baserade företaget använder för att säkerställa den höga tillgängligheten hos sina produkter. I detta avseende har användaren en rad fjärrunderhåll och diagnosverktyg till sitt förfogande samt möjlighet att kontakta Schenck Rotecs experter direkt.
En sista sak: Ett brett utbud av lämpliga praktiska tillbehör, som protokollskrivare, tangentbord och etikettskrivare, finns till  Virio  15.

 

 

Go back