Tooldyne – verktygsbalanseringssystemet som gjorts av experter

Minskad obalans ökar bearbetningskvaliteten
Idag är höghastighetsbearbetning det etablerade förfarandet för ekonomisk bearbetning av metaller och plast. Obalansen hos spindlar och i synnerhet av verktyg sätter stränga gränser för höghastighetsbearbetning. Denna obalans har ett väsentligt inflytande på den uppnådda kvaliteten och precisionen hos de ytor som ska bearbetas. Spindeln och verktygslivslängden påverkas också starkt av obalansen.
Medan obalansen hos spindlar och andra drivkomponenter kan tas bort under tillverkningen, måste verktygen balanseras oftare, vanligtvis före den första användningen i en verktygsmaskin.

Tooldyne – det kompletta paketet för balanseringsverktygEn
  Tooldyne är ett komplett system för balansering av verktyg och verktygsadapter. Du kräver bara rätt verktygsadaptör och kan sedan börja balansera dina verktyg direkt. Maskinen är dimensionerad för mätning på en och två nivåer så att den också klarar att balansera olika verktygsgeometrier perfekt. Den pneumatiska klämmekanismen drar in verktyget i verktygsadaptorn vid driftsförhållanden och säkerställer därmed ett reproducerbart verktygssäte.

Go back