TBcomfort och TBsonio – underlag för en högkvalitativ reparation

TBcomforten är  basen för en högkvalitativ reparation som kommer att stå upp mot även de mest stränga kvalitetsstandarder. Maskinen eliminerar för det första den initiala obalansen  hos komponenterna och av rotorenheten, och skapar därmed grunden för den efterföljande höghastighetsbalansering på  TBsonio.

De två kompakta balanseringsmaskinerna TBcomfort   och TBsonio har som mål att stärka verkstäder inom fordonsindustrin, inom fordonsteknik, flygteknik och skeppsbyggnad för den expanderande konkurrensen inom området turboladdarereparationer. Turboaggregat är en nyckelkomponent vid tillverkning av låg förbrukning med liten kapacitet och motorer med låga utsläpp. Än idag är en tredjedel av de 230 miljoner fordon som är registrerade i Europa utrustade med turboaggregat och trenden ökar!

Mer information om vår produktkatalog  eller Schenck-mikrosite turbobalancer.com.

Go back